THE SIMS 4: MOD MỞ RỘNG DANH MỤC TRONG BUILD MODE

THE SIMS 4: MOD MỞ RỘNG DANH MỤC TRONG BUILD MODE

Danh mục vật phẩm trong The Sims 4 hiển thị khá hạn hẹp. Có 2 dòng. Và đây là cách để bạn mở rộng chúng ra.

LINK TẢI

Link tải trên Patreon của Creator. Bạn nên theo dõi mỗi khi game ra pack mới nhé 😀

CÁCH CÀI ĐẶT

Bạn tải về. Giải nén ra. Lấy file tmex-ExpandableCatalog bỏ vào folder Mods của bạn theo đường dẫn:

Documents\Electronic Arts\The Sims 4\Mods

Lưu ý: Đảm bảo là bạn đã bật Enable Custom Content and Mods và Scripts Mods Allowed trong Option của game.

CÁCH DÙNG TRONG GAME

Khi vào game. Bạn nhấn phím ~ (dấu ` đấy) hoặc phím 1 là nó bật/tắt phần mở rộng danh mục trong game.

TẮT

BẬT

Author Signature for Posts
Share via
Copy link
Powered by Social Snap