Tổng hợp link các phần mềm chuyên dụng khi chơi game The Sims 4

1. PHẦN MỀM SIMS4STUDIO

Phần mềm dùng để quản lý kho CC của game và thường dùng để tạo, chỉnh sửa CC.

Hiện tại là phiên bản 3.1.1.4

Beta version of Sims 4 Studio for Windows: Bản Whises

Beta version of Sims 4 Studio for Mac: Bản Candy Apple

2. PHẦN MỀM SIMS 4 TRAY IMPORTER

Dùng để quản lý các sim đã lưu, các ngôi nhà ở trong mục Tray của game.

Hiện tại là phiên bản 1.6.5.2

Bản PC: Link

Bản Mac (cập nhật 4/4/2018): Link

3. PHẦN MỀM MOD CONFLICT DETECTOR

Dùng để quản lý các CC đã cài vào game (lọc CC)

Hiện tại cập nhật là 3/3/2018

Link

Author Signature for Posts

By Ariki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap