Lưu ý: Đây là 1 bài hướng dẫn mang tính tương đối, không hoàn toàn.

Hiện tại là mình thấy (cũng như một số bạn thấy hoặc…nhiều bạn thấy) là kể từ khi có bản Cats & Dogs là khi đặt đồ (object) xuống sàn nhà là bị thông báo “Script call failed” và biến mất đồ. Và cách fix như như sau. Tải Sims4studio mới nhất. Ở đây là mình đang xài bản 3.1.0.9 (Wishes) và fix như hình bên dưới. Nó chạy một lúc là ok  Nó sẽ tự động fix những món đồ không đặt được xuống nền nhà  kaka.

Thực nghiệm: Tools => Batch Fixes => Object => Fix Object for Cats & Dogs Patch. Xong

Đối các bản khác thì bạn làm tương tự. Chọn Fix Object for bản nào đấy.

PS: Mình cũng bị nhiều món đồ không đặt được, sau khi fix xong thì vào game và đã đặt được đồ. Không bị “bốc hơi” nữa  Không biết là nó có fix toàn bộ không nữa.

Author Signature for Posts

By Ariki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap