NHẬN CON NUÔI, THÚ CƯNG TRONG THE SIMS 4

NHẬN CON NUÔI, THÚ CƯNG TRONG THE SIMS 4

Nhận con nuôi, thú cưng trong The Sims 4 là gì?

Người chơi có thể muốn có một đứa con mà không cần phải có mối quan hệ với ai đó và The Sims 4 đã tạo điều kiện thuận lợi cho điều đó thông qua hệ thống nhận con nuôi. Nếu bạn sở hữu Bản mở rộng Cats & Dogs, bạn cũng có thể nhận nuôi thú cưng! Đây là hướng dẫn (rất) nhanh về cách áp dụng trong The Sims 4.

Trong trường hợp bạn thực sự không thích đứa trẻ hoặc thú cưng mà bạn đã chọn, bạn có thể lưu trò chơi của mình trước khi thử nhận nuôi! (Để test, không ưa là tải lại file lưu game).

Có hai lựa chọn cho thú cưng và trẻ em, nhưng nó chỉ khác đối với thú cưng. Nếu bạn sử dụng máy tính, bạn sẽ nhận nuôi ngay lập tức (con/thú cưng). Nếu bạn sử dụng điện thoại, bạn có thể tổ chức một buổi gặp mặt (thú cưng) hoặc nhận nuôi ngay lập tức (trẻ em). Vì vậy, về cơ bản, bạn sẽ thấy cùng một menu cho dù bạn làm gì cho trẻ em.

Nhấp vào máy tính của bạn, sau đó đi tới menu Hộ gia đình, sau đó chọn “Adopt – Nhận nuôi”. Nếu bạn thiếu máy tính, hãy sử dụng Điện thoại rồi đến tab Hộ gia đình để chọn “Hire a Service – Thuê dịch vụ” và Nhận con nuôi. Đối với một đứa trẻ, số tiền đó là 1.000$ Simoleons. Đối với Thú cưng, bạn sẽ phải trả vài trăm mỗi con. Khi bạn đã chọn nó, một menu mới sẽ xuất hiện.

Từ đây, bạn chỉ cần một cú click chuột là có thể nhận nuôi. Khá dễ dàng để biết ai là trẻ sơ sinh, nhưng trong trường hợp không thể, bạn có thể di chuột qua và nó sẽ nói “trẻ mới biết đi” hoặc “trẻ em”, v.v. Cố gắng đừng chú ý quá nhiều đến quần áo, vì bạn luôn có thể thay đổi điều đó.

Khi bạn chắc chắn muốn nhận nuôi, hãy click vào đứa trẻ và Sim của bạn sẽ bắt đầu hành trình. Bạn không được gặp họ trước và công ty sẽ ngay lập tức thu tiền của bạn. Từ đó, bạn đặt tên cho đứa trẻ và quay trở lại nơi ở của bạn cùng với đứa trẻ.

Nhận nuôi chó và mèo – Gặp gỡ trước khi nhận nuôi (Điện thoại)

Đối với Chó và Mèo, bạn có thể sử dụng điện thoại để chọn “Hire a Service – Thuê dịch vụ” trong danh mục Hộ gia đình. Menu này cũng dành cho trẻ em nhưng bạn không thể gặp chúng trước.

Tìm “Adopt a Cat – Nhận nuôi một con mèo” hoặc “Adopt a Dog – Nhận nuôi một con chó” và sau đó chọn tối đa 3 thú cưng. Công ty sẽ xuất hiện cùng với ba thú cưng đó, vì vậy bạn có thể chào chúng và làm quen với chúng một chút. Nếu bạn thích, hãy click vào thú cưng và chọn nhận nuôi. Nếu bạn không muốn nhận nuôi bất kỳ con nào, hãy nói chuyện với người đã mang chúng đến và yêu cầu họ kết thúc cuộc họp nhận nuôi. Họ sẽ rời đi và bạn có thể quay lại nghe điện thoại sau một thời gian để bắt đầu một cuộc gặp mặt khác sau khi họ đã rời đi.

Hãy nhớ rằng quy mô hộ gia đình tối đa trong The Sims 4 là tổng cộng 8 thành viên, bất kể loài nào.

Nguồn bài viết tại đây.

Author Signature for Posts
Share via
Copy link
Powered by Social Snap