NGHỀ HƯỚNG ĐẠO SINH

NGHỀ HƯỚNG ĐẠO SINH

I – GIỚI THIỆU

Hướng đạo sinh là một trong những nghề mới trong The Sims 4 Seasons. Trong sự nghiệp Hướng đạo, bạn có thể kiếm được huy hiệu cho một số hoạt động đơn giản nhất định.

Hey whippersnapper (tạm dịch là tuổi trẻ ngạo mạn), bạn có những gì nó cần là một Hướng đạo sinh? Rút ra rằng việc nhận ra và tình nguyện viên ngày hôm nay! Là một Hướng đạo đức đạo, bạn sẽ làm các hoạt động vui chơi với đội của mình và tìm hiểu những gì cần thiết để trở thành một thành viên ngay thẳng trong cộng đồng của bạn.

Xem bài viết gốc bằng Tiếng Anh tại đây.

II – LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH HƯỚNG ĐẠO SINH

Chỉ có trẻ em và thiếu niên mới có thể tham gia hướng đạo. Đi đến điện thoại và bạn có thể tham gia hướng đạo từ đó. Sau khi tham gia, bạn có thể kiểm tra tiến độ và nhiệm vụ của mình trong menu nghề nghiệp / trường học (J) Tốt nhất là trở nên năng động khi thực hiện các nhiệm vụ với tư cách Hướng đạo và điều này sẽ giúp bạn lên cấp nhanh hơn. Nhiệm vụ hàng ngày sẽ luôn là ‘Kiểm tra tiến độ huy hiệu trên bảng huy hiệu hướng đạo’ mà rất dễ để hoàn thành. Để tiến bộ thông qua các cấp bậc hướng đạo, các tuyển trạch viên phải thực hiện những việc làm tốt để kiếm được các huy hiệu hướng đạo khác nhau.

Là một hướng đao sinh, bạn có thể đến các buổi Họp Hướng đạo vào cuối tuần.

III – CẤP ĐỘ HƯỚNG ĐẠO

Chỉ có 5 cấp trong nghề này. Mỗi cấp có phần thưởng riêng. Bạn có thể thu thập 2 đồng phục hướng đạo và danh hiệu tuyệt đẹp để trưng trong phòng của bạn. Nếu bạn đạt cấp 5, bạn sẽ có được một đặc điểm rất đặc biệt cho Sim của bạn: Scouting Aptitude. Nếu Sim của bạn có đặc điểm này, việc học các kỹ năng mới sẽ nhanh hơn một chút.

CẤP 1: Llama Scout

  • Advancement Tasks (Nhiệm vụ thăng tiến): Kiếm được 1 huy hiệu Hướng đạo.
  • Daily Task (Nhiệm vụ hàng ngày): Kiểm tra tiến độ huy hiệu trên bảng huy hiệu hướng đạo.

Phần thưởng: Trang phục hướng đạo,  Bảng huy hiệu hướng đạo, Bắt tay hướng đạo.

CẤP 2: Griffon Scout

  • Advancement Tasks (Nhiệm vụ thăng tiến): Kiếm được 2 huy hiệu Hướng đạo.
  • Daily Task (Nhiệm vụ hàng ngày):  Kiểm tra tiến độ huy hiệu trên bảng huy hiệu hướng đạo.

Phần thưởng: Hướng dẫn Hướng đạo

CẤP 3: Unicorn Scout

  • Advancement Tasks (Nhiệm vụ thăng tiến): Kiếm được 3 huy hiệu Hướng đạo.
  • Daily Task (Nhiệm vụ hàng ngày): Kiểm tra tiến độ huy hiệu trên bảng huy hiệu hướng đạo.

Phần thưởng: Huy hiệu hướng đạo đồng.

CẤP 4: Pegasus Scout

  • Advancement Tasks (Nhiệm vụ thăng tiến): Kiếm được 3 huy hiệu Hướng đạo.
  • Daily Task (Nhiệm vụ hàng ngày): Kiểm tra tiến độ huy hiệu trên bảng huy hiệu hướng đạo.

Phần thưởng: Huy hiệu hướng đạo bạc.

CẤP 5: Llamacorn Scout

  • Daily Task (Nhiệm vụ hàng ngày): Kiểm tra tiến độ huy hiệu trên bảng huy hiệu hướng đạo.

Phần thưởng: Huy hiệu hướng đạo vàng, Trang phục chuyên gia hướng đạo, Đặc điểm hướng đạo (Trait)

IV – HUY HIỆU HƯỚNG ĐẠO

Có nhiều huy hiệu khác nhau để thu thập. Bạn sẽ cần thực hiện một vài việc tốt để kiếm được một huy hiệu. Khi một Sim kiếm được huy hiệu, bạn có thể thấy huy hiệu này nổi phía trên đầu của họ trong một thời gian nhưng bạn cũng có thể kiểm tra trong bảng nếu họ có thể thu thập huy hiệu. Nếu bạn thu thập tất cả các bạn có thể gọi Sim của bạn là Master Llamacorn Scout!

Arts and Crafts
(0/6) To earn this badge, make crafts, drawings, or paintings.
Civic Responsibility
(0/8) Để giành được huy hiệu này, hãy thực hiện các thao tác dọn dẹp hoặc
sửa chữa.
Give Back
(0/5) Để giành được huy hiệu này, hãy tặng các mặt hàng cho tổ chức từ thiện
từ Hộp thư và Máy tính hoặc thực hiện xã hội thân thiện để Tặng quà. Nếu bạn
muốn quyên góp các mặt hàng, bạn sẽ cần phải đặt chúng vào kho của trẻ em
hoặc thanh thiếu niên trước khi bạn có thể quyên góp chúng.
Good Deeds
(0/6) Để kiếm được huy hiệu này, hãy giải trí cho trẻ mới biết đi, làm cho ai đó
cười, lấy ra khỏi thùng rác, hoặc giúp ai đó với bài tập về nhà của họ.
Keep Fit
(0/6) Để kiếm được huy hiệu này, hãy thực hiện các hoạt động khiêu vũ hoặc
tập thể dục.
Outdoor Adventurer
(0/6) Để kiếm được huy hiệu này, hãy thực hiện các hoạt động ngoài trời như
bắt cá, tìm ếch, hoặc nướng ngoài trời.
Scholarly Aptitude
(0/5) Để kiếm được huy hiệu này, hãy thực hiện các hoạt động học tập như
đọc sách hoặc hoàn thành bài tập về nhà.
Sociability
(0/12) Để kiếm được huy hiệu này, hãy thực hiện các giao lưu xã hội thân thiện với một Sim khác.
Young Scientist
(0/5) Để kiếm được huy hiệu này, hãy thực hiện các hoạt động khoa học như
lập trình máy tính hoặc sử dụng kính hiển vi và kính viễn vọng. Trẻ em chỉ có
thể sử dụng kính thiên văn và chúng sẽ cần phải sử dụng nó 5 lần.

Làm thế nào để bạn có thể thay đổi thành đồng phục Hướng đạo sinh?

Click vào Scouting Board và chọn Change to Scouting Uniform hoặc vào Create A Sim và thay đổi diện mạo của họ. Bạn sẽ nhận được một bộ đồng phục mới khi Sim của bạn tham gia Hướng đạo và khi bạn đạt đến mức tối đa trong nghề hướng đạo. Trẻ em và thiếu niên có trang phục khác nhau.

Author Signature for Posts
Share via
Copy link
Powered by Social Snap