KỸ NĂNG TRI THỨC MA CÀ RỒNG

KỸ NĂNG TRI THỨC MA CÀ RỒNG

Kỹ năng tri thức Ma cà rồng (Vampires Lore Skill) là một kỹ năng độc quyền mà Sim của bạn có thể học trong gói trò chơi The Sims 4 Vampires. Kỹ năng Ma cà rồng mới này có thể rất quan trọng đối với tất cả mọi người, không chỉ Ma cà rồng. Phải mất rất nhiều sự cống hiến nếu bạn muốn học kỹ năng này. Sim của bạn sẽ cảm thấy buồn chán và kỹ năng này sẽ đi qua tất cả các cấp lên đến cấp 15. Vì vậy, chúc may mắn!

Mở khóa công thức rất hữu ích để sử dụng chống lại ánh sáng mặt trời, hoặc thậm chí chữa bệnh mê tín ma cà rồng (hút máu)! Đọc sách Vampirica Encylopedia, nghiên cứu Ma cà rồng trên máy tính hoặc sử dụng cheats để xây dựng Kỹ năng tri thức ma cà rồng.

Xem bài viết gốc bằng Tiếng Anh tại đây.

I – TRỞ NÊN TẬP TRUNG

Nếu bạn mua một Tea Brewer bạn có thể làm Pitch Black Tea sẽ mang đến cho Sims của bạn tâm trạng tập trung hơn.

LÊN CẤP

Nếu bạn muốn nâng cấp kỹ năng này nhanh hơn, hãy đảm bảo Sim của bạn được tập trung khi tăng cấp. Có 2 cách để nâng cấp Kỹ năng tri thức ma cà rồng của bạn:

Tìm hiểu về Ma cà rồng: Bạn có thể tìm hiểu về Ma cà rồng trên máy tính

Đọc sách: Bạn cũng có thể đọc sách. Sách được mở khóa khi lên cấp kỹ năng này.

II – MỞ KHÓA KỸ NĂNG TRI THỨC MA CÀ RỒNG

Mở khóa công thức mới, xã hội và thực vật.

Cấp 1

Khám phá bí mật ma cà rồng!

Cấp 2

Đã mở khóa Vampire Tome! Sim của bạn bây giờ có thể mua Encyclopedia Vampirica Vol 1 trên máy tính dưới Những bí mật Ma cà rồng (Vampire Secrets).

Cấp 3

Phát hiện Huyết tương (Plasma)! Sim của bạn bây giờ có thể mua gói Huyết tương trên máy tính như một cách khác để thỏa mãn cơn khát của họ.

Cấp 4

Phát hiện ra gói Huyết tương! Sim của bạn có thể chuyển đổi cá và ếch thành gói Huyết tương.

Cấp 5

Đã khám phá ra Braid Braid! Sim của bạn có thể làm dây tỏi, vòng hoa tỏi, và cuộn tỏi từ hàng tồn kho của họ để tránh ma cà rồng.

Cấp 6

Đã mở khóa Vampire Tome! Sim của bạn bây giờ có thể mua Encyclopedia Vampirica Vol 2 trên máy tính dưới Những bí mật ma cà rồng.

Cấp 7

Đã khám phá xã hội mới! Chia sẻ Kiến thức ma cà rồng từ bây giờ là một kỹ năng xã hội mới.

Cấp 8

Khám phá cây mới! Sim của bạn bây giờ có thể mua hạt giống cây Huyết tương, Wolfsbane và Sixam Mosquito Trap để sử dụng trong công thức nấu ăn của họ.

Cấp 9

Phát hiện công thức trái Huyết tương! Sim của bạn bây giờ có thể chuẩn bị Plasma Fruit Salad và Plasma Jane uống.

Cấp 10

Đã mở khóa Vampire Tome! Sim của bạn bây giờ có thể mua Encyclopedia Vampirica Vol 3 trên máy tính dưới Vampire Secrets.

Cấp 11

Phát hiện Cocktail đảo ngược ánh nắng mặt trời ! Cocktail đảo ngược ánh sáng mặt trời sẽ cung cấp khả năng miễn dịch tạm thời cho ánh năng mặt trời. Cocktail này có thể được chế biến tại quầy bar.

Cấp 12

Phát hiện Cocktail kháng ma cà rồng! Sim của bạn đã học được rằng có một thức uống giúp Sims chống lại các hiệu ứng của Sức mạnh Ma cà rồng (Vampire Powers).

Cấp 13

Đã mở khóa Vampire Tome! Sim của bạn bây giờ có thể mua Ultimate Vampire Tome trên máy tính dưới Những bí mật ma cà rồng.

Cấp 14

Đã phát hiện Dự thảo điều chỉnh! Đây là thức uống cho phép Ma cà rồng đặt lại tất cả sức mạnh của họ. Bạn có thể tạo Dự thảo điều chỉnh trên thanh ở quầy bar.

Cấp 15

Khám phá Ultimate Vampire Cure! Sim của bạn đã học được bí mật ma cà rồng cuối cùng: làm thế nào để chữa bệnh mê tín ma cà rồng!

Author Signature for Posts
Share via
Copy link
Powered by Social Snap