KỸ NĂNG ĐẠI PHONG CẦM

KỸ NĂNG ĐẠI PHONG CẦM

Kỹ năng Đại Phong Cầm (Pipe Organ) là một kỹ năng nhạc cụ mới mà bạn sẽ có được với The Sims 4 Vampires. Nó hơi giống với kỹ năng Piano nhưng cái này cũ hơn nhiều. Khi chơi đoạn nhạc ám ảnh, bóng ma sẽ xuất hiện từ Đại Phong Cầm!

Đọc bài viết gốc bằng Tiếng Anh tại đây.

TRỞ NÊN TẬP TRUNG

Khi bạn chơi Đại Phong Cầm, nó sẽ cung cấp cho bạn một tâm trạng cảm hứng +2 khi bạn là một Ma cà rồng. Bạn cũng có thể tắm vòi hoa sen để có được tâm trạng hứng thú +1.

LÊN CẤP KỸ NĂNG ĐẠI PHONG CẦM

Nếu bạn muốn nâng cấp kỹ năng này nhanh hơn, hãy đảm bảo Sim của bạn được truyền cảm hứng khi lên cấp. Chỉ có một cách để nâng cấp kỹ năng của bạn:

Chơi Đại Phong Cầm: Mua một cây Đại Phong Cầm và thực hành hoặc chơi các bài hát trên đó.

MỞ KHÓA KỸ NĂNG ĐẠI PHONG CẦM

Tăng kỹ năng này sẽ mở khóa các bài hát và tương tác mới trên Đại Phong Cầm, bao gồm khả năng viết nhạc.

Cấp 1

Kỹ năng Đại Phong Cầm

Cấp 2

Đánh tạo cảm hứng

Cấp 3

Bài nhạc chủ đề

Cấp 4

Bài nhạc điện ảnh

Cấp 5

Bài nhạc Jazz

Cấp 6

Bài nhạc xiếc

Cấp 7

Bài nhạc của Bản nhạc ám ảnh

Bài nhạc chính kịch

Cấp 8

Bài nhạc phúc âm

Viết một bài nhạc mới

Cấp 9

Bài nhạc cổ điển

Viết bài nhạc mới

Cấp 10

Bài nhạc sáng tạo cường điệu

Viết bài nhạc mới

Author Signature for Posts
Share via
Copy link
Powered by Social Snap