ĐẶC ĐIỂM HUYẾT THỐNG PHÙ THỦY TRONG THE SIMS 4: REALM OF MAGIC

ĐẶC ĐIỂM HUYẾT THỐNG PHÙ THỦY TRONG THE SIMS 4: REALM OF MAGIC

Trong khi The Sims 4: Realm of Magic không có bất kỳ đặc điểm mới nào cho Sim của bạn, nhưng có một số đặc điểm phần thưởng mới mà bạn có thể mở khóa.

Đặc điểm Huyết thống phù thủy (Magical Bloodline Trait) có ba biến thể khác nhau. Bạn càng có nhiều thế hệ của một gia đình, đặc điểm này sẽ càng trở nên mạnh mẽ. (Nghĩa là các thế hệ con cháu sẽ mạnh hơn cha mẹ của chúng).

I – HUYẾT THỐNG YẾU

Cha mẹ Sim này không có đặc điểm Huyết thống. Sim với đặc điểm Huyết thống thấp có được điểm tài năng bổ sung ở mỗi cấp bậc phù thủy để dùng cho các quyền năng. Họ cũng có được trải nghiệm phù thủy nhanh hơn và giảm 10% khả năng quá tải.

II – HUYẾT THỐNG MẠNH

Ít nhất một trong những cha mẹ của Sim này có đặc điểm Huyết thống yếu. Sim có đặc điểm Huyết thống mạnh sẽ có thêm điểm tài năng cho mỗi cấp bậc phù thủy để dùng cho các quyền năng. Họ cũng có được trải nghiệm Phù thủy nhanh hơn và giảm 20% khả năng quá tải.

III – HUYẾT THỐNG CỔ ĐẠI

Ít nhất một trong những cha mẹ của Sim này có đặc điểm Huyết thống mạnh hoặc Cổ đại. Sim với đặc điểm Huyết thống cổ đại có thêm điểm tài năng ở mỗi cấp bậc phù thủy để dùng cho các quyền năng. Họ cũng có được trải nghiệm phù thủy nhanh hơn và giảm 50% khả năng quá tải.

Các đặc điểm của Huyết thống phù thủy là một bổ sung đáng yêu cho trò chơi và chúng tôi chắc chắn rằng nó cũng sẽ có ích cho người chơi Legacy!

Author Signature for Posts
Share via
Copy link
Powered by Social Snap