CHEAT CODE THE SIMS 4: STRANGERVILLE

CHEAT CODE THE SIMS 4: STRANGERVILLE

DANH SÁCH CHEAT CỦA BẢN THE SIMS 4: STRANGERVILLE

Nhấn Ctr + Shift + C để mở bảng nhập cheat

Chú ý: Sử dụng testingcheats true trước khi cheat.

CHEATHIỆU ỨNG XẢY RA
careers.promote MilitaryĐược thăng tiến trong sự nghiệp Quân sự – Cán bộ & Người điều hành bí mật
traits.equip_trait Strangerville_InfectedĐặc điểm: Infected (Bị nhiễm bệnh)Sim bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với StrangerVille Infection. Sims có thể thể hiện hành vi kỳ lạ, hoặc thậm chí trở nên bị chiếm hữu
traits.remove_trait Strangerville_InfectedLoại bỏ đặc điểm Infected
traits.equip_trait HeroOfStrangervilleĐặc điểm: Hero of StrangerVilleLà Hero of StrangerVille, bạn sẽ nhận được thư của người hâm mộ cũng như có thể kể lại câu chuyện về cách bạn đánh bại nguồn lây nhiễm.
traits.equip_trait ParanoidĐặc điểm: Paranoid (Hoang tưởng)Sim hoang tưởng rằng nguy hiểm ở khắp mọi nơi, và mọi người luôn nói về chúng. Sim hoang tưởng và cảm thấy an toàn khi đi ra ngoài tầng hầm.
narrative.start_narrative narrative_Strangetown_Act1Hoàn thành Phần 1 của câu chuyện (khi bạn lần đầu tiên bước vào thế giới)
narrative.start_narrative narrative_Strangetown_Act2Mở khóa Phần 2 của câu chuyện (điều này sẽ thay đổi môi trường)
narrative.start_narrative narrative_Strangetown_Act3Mở khóa Phần 3 của câu chuyện (điều này sẽ thay đổi môi trường)
narrative.start_narrative narrative_Strangetown_Act4Điều này sẽ kết thúc cốt truyện và loại bỏ tất cả những người bị nhiễm / chiếm hữu khỏi thị trấn.
secret_lab.reveal_next_sectionMở ra một phần tiếp theo của phòng thí nghiệm bí mật
secret_lab.reveal_all_sectionsMở tất cả các phần của phòng thí nghiệm bí mật
secret_lab.reset_labĐặt lại phòng thí nghiệm bí mật và đóng tất cả các cửa
Sims.add_buff buff_Sim_HazmatSuitMặc một bộ đồ Hazmat tàng hình
rewards.give_reward marketStallCASUnlock_CurioShop_HatMở khóa mũ thiếc (chiếc có đèn) từ cửa hàng trong Tạo Sim (CAS)
rewards.give_reward marketStallCASUnlock_CurioShop_ShirtMở khóa áo từ cửa hàng trong Tạo Sim (CAS)
Author Signature for Posts
Share via
Copy link
Powered by Social Snap