CHEAT CODE THE SIMS 4 STAR WARS: JOURNEY TO BATUU

CHEAT CODE THE SIMS 4 STAR WARS: JOURNEY TO BATUU

DANH SÁCH CHEAT CỦA THE SIMS 4 STAR WARS: JOURNEY TO BATUU

Nhấn Ctr + Shift + C để mở bảng nhập cheat

Nhận Lightsaber tùy chỉnh, thêm Kylo Ren hoặc Rey vào gia đình của bạn, nhận vật phẩm, thay đổi cấp độ danh tiếng để tham gia quân kháng chiến hoặc First Order và nhiều trò gian lận khác!

I – NHẬN CÁC VẬT PHẨM BATUU MIỄN PHÍ TRONG KHO CỦA BẠN (BAO GỒM CẢ LIGHTSABER)

Cách cheat dưới đây sẽ cung cấp cho Sim đã chọn: Jedi Holocron, 5 Kyber Crystals, Comlink, Sith Holocron, 30 Scrap Metal, Thermal Detonator, TD2.3 Electrobinoculars, 2 Fake ID Cards, Hondo’s Package, First Order Log Files, Information Fragment, 10 Dataspikes, First Order Uniform, DL-44 Blaster Pistol, Resistance Disguise, Dok-Ondar’s Lost Antiquities, 5 Lightsaber Hilts, F-11D Blaster Rifle, First Order Access Codes, First Batuu Report.

Cách cheat: Shift + click vào con Sim => Batuu Cheats => Give Batuu Items

II – THAY ĐỔI DANH TIẾNG PHE SIMS CỦA BẠN

Bạn cần phải ở Batuu để cheat này hoạt động. Bạn có thể chọn giữa First Order, vô hại (Scoundrel) và quân kháng chiến (Resistance).

Nếu bạn chọn cho Sim của mình điểm tích cực trong First Order, danh tiếng của Lực lượng kháng chiến sẽ hạ thấp số điểm danh tiếng đó.

Thêm Tiến độ (Bạn có thể cung cấp một vài điểm danh tiếng cho Sim của mình)
Đặt cấp thành (Đặt cấp danh tiếng chính xác)
Đặt cấp độ ngay trước (Đặt cấp độ danh tiếng chính xác ngay trước khi lên cấp)

Cách cheat: Shift + click vào con Sim => Batuu Cheats => Batuu Reputation

III – THAY ĐỔI TRẠNG THÁI PHE PHÁI

Bạn cần phải ở Batuu để cheat này hoạt động.

Nếu bạn thay đổi các trạng thái này, sẽ có cơ hội tốt hơn để tìm thấy các nhân vật Star Wars gốc. Ở hạng 3 sẽ có các biểu ngữ của khu vực cụ thể đó.

Cách cheat: Shift + click vào con Sim => Batuu Cheats => Faction World States

IV – NHẬN GALACTIC CREDITS KHÔNG GIỚI HẠN

Ở đây mình điền là 500, bạn có thể thay đổi tùy ý.

CHEATHIỆU ỨNG
bucks.update_bucks_by_amount 51201 500Nhận thêm 500 Galactic Credits

V – MỞ KHÓA MỌI BỘ QUẦN ÁO TRONG CAS

Nếu bạn muốn có thể mở khóa mọi trang phục, bạn sẽ phải nhập cheat bên dưới trong lúc đang tạo Sim (CAS). Điều này cũng hoạt động trong Nhà ở Batuu.

CHEATHIỆU ỨNG
cas.unlockbytag GP09Mở khóa tất cả trang phục từ Gói trò chơi Journey To Batuu

VI – THÊM KYLO REN VÀO HỘ GIA ĐÌNH CỦA BẠN (HOẶC REY)

Bạn có thể có con với họ :v

The Sims 4 reveals Star Wars Journey to Batuu content pack at Gamescom  Opening Live Night | Shacknews
How to Find Kylo Ren in Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu - Mimic News

Tìm kiếm Kylo Ren tại First Order District. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ thay đổi trạng thái phe phái của First Order thành hạng 3 để có thể bước vào Kylo.

Bây giờ Shift + Click vào Kylo Ren và chọn Thêm vào Gia đình (Bắt chồng :v).

Bây giờ đã đến lúc đưa anh ấy về nhà để bạn có thể thay quần áo và đặt họ cho anh ấy. Điều này sẽ không hoạt động ở Batuu. Sau khi làm xong, bạn có thể đưa anh ấy trở lại Batuu để tham gia cuộc hành trình của mình và cho anh ấy trang phục của riêng mình.

VII – TỐI ĐA KỸ NĂNG LIGHTSABER DUAL CỦA BẠN

Cheat này có thể được sử dụng để nâng cao cấp độ kỹ năng của bạn. Nếu bạn không muốn tối đa cấp kỹ năng của mình, bạn có thể thay đổi số 10 với cấp kỹ năng ưu tiên từ 1 đến 9.

CHEATHIỆU ỨNG
stats.set_skill_level Skill_Fitness 10Tối đa kỹ năng thể dục/Lightsaber

Author Signature for Posts
Share via
Copy link
Powered by Social Snap