DANH SÁCH CHEAT CỦA BẢN MỞ RỘNG THE SIMS 4: SEASONS

Nhấn Ctr + Shift + C để mở bảng nhập cheat

Chú ý: Sử dụng testingcheats true trước khi cheat.

CHEATHIỆU ỨNG XẢY RA
seasons.advance_seasonBỏ qua mùa hiện tại để đến mùa tiếp theo
seasons.set_season XX là số của mùa bạn muốn.0: Mùa hè1: Mùa thu2. Mùa đông3. Mùa xuân
weather.summon_lightning_strikeGây sét đánh một thứ ngẫu nhiên trên mặt đất
weather.lightning_strike_objectGây sét đánh một đối tượng ngẫu nhiên
weather.lightning_strike_hereBạn có thể nhập tọa độ x y z để đạt được vị trí cụ thể trên địa hình
weather.request_forecast XHiển thị dự báo thời tiết trên lịch trong 1-28 ngày (X là ngày bạn muốn)
traits.equip_trait Ghost_OverheatSim sẽ lập tức biến thành một con ma.Bạn sẽ có thể sử dụng tương tác đặc biệt để làm ấm Sim khác.
traits.remove_trait Ghost_OverheatBiển ma bị chết bởi nóng trở lại thành Sim.
traits.equip_trait Ghost_FrozenSim sẽ lập tức biến thành một con ma.Bạn sẽ có thể sử dụng tương tác đặc biệt để làm mátSim khác.
traits.remove_trait Ghost_FrozenBiển ma bị chết bởi lạnh trở lại thành Sim.
traits.equip_trait StormchaserSims thích thời tiết mưa bão và anh hùng trong điều kiện đáng sợ.
traits.equip_trait WaterproofSims không bị ướt trong mưa.
traits.equip_trait IceManSims không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi nhiệt độ thấp và tận hưởng cái lạnh.
traits.equip_trait BurningManSims không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi nhiệt độ cao và tận hưởng cái nóng.
traits.equip_trait HeatAcclimationSims không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết nóng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hiệu ứng.
traits.equip_trait ColdAcclimationSims không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết lạnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hiệu ứng.
traits.equip_trait ScoutingAptitudeTất cả khả năng Hướng đạo của bạn sẽ giúp bạn kiếm được các kỹ năng trong tương lai dễ dàng hơn một chút. Điều này phù hợp với trẻ em, thiếu niên và người lớn.
traits.equip_trait FatherWinterBabyBố của Sim của bạn là Cha Mùa đông!
Author Signature for Posts

By Ariki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap