CHEAT CODE THE SIMS 4: DISCOVER UNIVERSITY

CHEAT CODE THE SIMS 4: DISCOVER UNIVERSITY

DANH SÁCH CHEAT CỦA BẢN MỞ RỘNG THE SIMS 4: DISCOVER UNIVERSITY

Nhấn Ctr + Shift + C để mở bảng nhập cheat

I – BIẾN ĐỔI SIM THÀNH NGƯỜI MÁY

Lưu ý: Phải nhập testingcheats true trước khi dùng cheat này.

traits.equip_trait trait_Humanoid_Robots_MainTrait

II – THĂNG CẤP CHO VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN

Lưu ý: Phải nhập testingcheats true trước khi dùng cheat này.

careers.promote careers_Volunteer_SoccerTeam

Hiệu ứng: Được “thăng cấp” làm tình nguyện viên trong Đội bóng đá

careers.promote career_Volunteer_E-Sports

Hiệu ứng: Được “thăng cấp” làm tình nguyện viên trong Thể thao điện tử

III – CHEAT THĂNG TIẾN NGHỀ NGHIỆP ĐẠI HỌC

careers.promote careers_Adult_Education

Hiệu ứng: Được thăng tiến trong sự nghiệp Giáo dục

careers.promote careers_Adult_Engineer

Hiệu ứng: Được thăng tiến trong sự nghiệp Kỹ sư – Kỹ sư Cơ khí & Máy tính

careers.promote careers_Adult_Law

Hiệu ứng: Được thăng tiến trong sự nghiệp Luật – Thẩm phán & Luật sư riêng

IV – CHEAT KỸ NĂNG ĐẠI HỌC

Lưu ý: Phải nhập testingcheats true trước khi dùng cheat này. X là số cấp mà bạn muốn, tối đa là 10.

stats.set_skill_level Major_Robotics X

Hiệu ứng: Tối đa kỹ năng Robot

stats.set_skill_level Major_ResearchDebate X

Hiệu ứng: Tối đa kỹ năng Nghiên cứu & Tranh luận

V – BIẾN SIM THÀNH GIÁO SƯ NPC

Lưu ý: Phải nhập testingcheats true trước khi dùng cheat này.

traits.equip_trait trait_Hidden_ProfessorNPC_isArtsProfessorNPC

Hiệu ứng: Biến Sim của bạn thành một giáo sư nghệ thuật

traits.equip_trait trait_Hidden_ProfessorNPC_isScienceProfessorNPC

Hiệu ứng: Biến Sim của bạn thành Giáo sư Khoa học

VI – CHEAT ĐẶC ĐIỂM ĐẠI HỌC

Lưu ý: Phải nhập testingcheats true trước khi dùng cheat này.

traits.equip_trait trait_SeasonedGamer

Hiệu ứng: Game thủ dày dạn

(Là một game thủ ưu tú, Sim có nhiều niềm vui hơn khi chơi trò chơi video, có nhiều khả năng chiến thắng các giải đấu và lợi ích từ hiệu suất tăng trong hoạt động Thể thao điện tử.)

Author Signature for Posts
Share via
Copy link
Powered by Social Snap